Szpitale w Łodzi – linki

LINKI I WAŻNE TELEFONY

do szpitali w Łodzi

(Łódź – pogotowie, NFZ, szpitale, odziały
okulistyczne, nefrologiczne, stacje dializ, oddziały urologiczne laboratowia, salony optyczne)

Pogotowie ratunkowe

ul. Sienkiewicza 137/141

tel. 999 lub 112

426363700 , 426361565

Wojewódzka
Stacja Ratownictwa Medycznego

ul. Warecka 2

tel. 426558050

Informacja MPK

tel. 0801301309, 42 6721317

MPK – rozkład jazdy

Mapka tramwajów

Mapka autobusów

NFZ Łódź

informacja dla pacjentów

tel. 194 88, z telefonów komórkowych i dla ubezpieczonych spoza Łodzi
tel.: 42 194 88

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Zakład Informacji Naukowej

ul. św. Teresy 8, 91-384 Łódź tel./faks:

tel. 42 6314725, 42 6314724, 42 6314702

 

 

CENTRALE SZPITALI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ul. Rzgowska 281 /289, Łódź,

tel. 42 2711000, 42 2712000

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego

ul. Czechosłowacka 8 /10, Łódź,

tel. 42 6757000

 

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego Klinika Dermatologii i Wenerologii

ul. Krzemieniecka 5, Łódź,

tel. 42 6862570 , 42 6867981

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.
Barlickiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Kopcińskiego 22, Łódź,

tel. 42 6776950, 42 6776960; 42 6776970; 42 6776980

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej
Akademii Medycznej

Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113, Łódź,

tel. 42 6393401

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3 im. S.
Sterlinga

ul. Sterlinga 1 /3, Łódź,

tel. 42 6339630

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M.
Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego

ul. Sporna 36 /50,(Pankiewicza) Łódź,

tel. 42 6177777

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. B.
Szareckiego

 

pl. Hallera 1, Łódź,

tel. 42 6393090

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital
Kliniczny nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, Łódź,

tel. 42 6757500

Instytut Medycyny Pracy

 

ul.św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

tel.: 42 631 45 02

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

ul. Północna 42, Łódź,

tel. 42 6341100

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa

ul. Wólczańska 191 /195, Łódź,

tel. 42 6367611

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im M.
Madurowicza

ul. Wileńska 37, Łódź,

tel. 42 6866348, 42 6865968

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im im. W.
Biegańskiego

ul. Kniaziewicza 1 /5, Łódź,

tel. 42 2516011

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M.
Kopernika

ul. Pabianicka 62, Łódź,

tel. 42 6895000

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im, Z. Radlińskiej

ul. Drewnowska 75, Łódź,

tel. 42 2563604

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika
Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka

 

al. Piłsudskiego 71, Łódź,

tel. 42 6776200

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika

WSS im. Kopernika Regionalny Ośrodek Onkologiczny

ul. Paderewskiego 4, Łódź,

tel. 42 6895000

Szpital Wojewódzki w Zgierzu

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz

tel. 42 714 4 500

Centrum Leczenia Chorób Płuc dla Dzieci

ul. Wycieczkowa 86, Łódź,

tel. 42 6177211

I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga

ul. Pieniny 30, Łódź,

tel. 42 6793144

II
Szpital Miejski im. L. Rydygiera

ul. Sterlinga 13, Łódź,

tel. 42 6323465

III Szpital Miejski im. K. Jonschera

 

ul. Milionowa 14, Łódź,

tel. 42 6761774

IV Szpital Miejski im im. H. Jordana

ul. Przyrodnicza 7 /9, Łódź,

tel. 42 6556600

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego

ul. Kosynierów Gdyńskich 61, Łódź

tel. 42 6855130, 42 6855163

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej

ul. Aleksandrowska 159, Łódź,

tel. 42 6529401, 42 6529402, 42 6529403

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w
Łodzi

ul. Okólna 181, Łódź,

tel. 42 6177211

 


ODDZIAŁY OKULISTYCZNE
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Szpital
Pediatryczny

CZMP Klinika Okulistyki

tel. 42 22712013, 42 2711407

Szpital III Miejski im. Jonschera

 

tel. 42 6742775,centrala 42 6761774 lek. wew. 287,wew 161

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.
Barlickiego Klinika Okulistyki

tel. centrala 42 6776950,Oddział 42 6776800, 42 67768798

Szpital Kliniczny nr2 w im. WAM Klinika Okulistyki

ul. Żeromskiego113

tel. 42 6393634

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu
Oddział Okulistyczny

95-100 Zgierz, Parzęczewska 35,

tel. 42 7144356, 42 714 4 259

 


ODDZIAŁY NEFROLOGICZNE
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Szpital
Pediatryczny

CZMP Klinika Nefrologii i Dializoterapii

tel. 42 2712011

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.
Barlickiego

centrala, tel.42 6776950, Klinika Nefrologiczna tel. 42 67-76-709, 42
677608

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr2 w im.WAM

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Medycyny Rodzinnej

ul. Żeromskiego 113

42 6393750, 42 6393571, 42 6368276, 42 6393570, 42 6393572, 42
6393574

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr2 w im.WAM

Klinika Chorób Wewnętrznych i nefrodiabetologii,

Łódź, Żeromskiego113

tel. 42 6393571, 42 6368276, 42 6393570, 42 6393572, 42 6393574

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Kopernika

WSS im Kopernika Oddział Nefrologiczny

 

ul. Pabianicka 62, Łódź,

tel. 42 6895381

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu
Oddział Nefrologiczny

95-100 Zgierz, Parzęczewska 35

tel. 42 7144471


STACJE DIALIZ
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Szpital
Pediatryczy

CZMP Klinika Nefrologii i Dializoterapii

42 2712001, 42 2712003, 42 2711381

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im.
Barlickiego – Klinika Nefrologii

centrala 42 6776950

Stacja dializ 42 6776710, 42 6776630, 42 6776629

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr2 w im.WAM

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i
Medycyny Rodzinnej

ul. Żeromskiego 113

42 6393750, 42 6393571, 42 6368276, 42 6393570, 42 6393572, 42
6393574

Stacja Dializ NZOZ Avitum w Łodzi (Obok Szpitala
im. Kopernika)

ul. Krakusa 15/17 , 93-515 Łódź

tel. 42 6895376

Euromedic International Polska

 

Jana Pawła II 68 Pabianice,

tel. 42 2277211

Stacja Dializ NZOZ Avitum w Zgierzu

Ul.Parzęczewska 35 95-100 Zgierz

tel.42 7144440

 


ODDZIAŁY UROLOGICZNE
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Szpital
Pediatryczny

CZMP Klinika Chirurgii i Urologii
Dziecięcej

tel. 42 2712136, 42 2712137

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr2 w im.WAM,
Klinika Urologii

uL. Żeromskiego 113

tel. 42 6393531, 42 6393534

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa
Oddział Urologii

tel. 42 6368081

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Kopernika

WSS im Kopernika Klinika Urologii

 

ul. Pabianicka 62, Łódź,

tel. 42 6895211, 42 685212

LABORATORIA

Mamed – RETKINIA 

Łódź, al. Wyszyńskiego 25 b bl. 100, tel. 42-688-87-16,
tel.kom. 601-38-45-45

Diagnostyka.pl    Łódź:Tuszyńska 19  – tel: (42) 656 59 08,

Kusocińskiego 61 tel: 661 910 442

 

SALONY OPTYCZNE – RETKINIA

Zakład Optyczny Przemysław Pluta  Łódź, Armii Krajowej 32 paw. 56(„Pod Topolami) tel: 42-686-01-99Zakład Optyczny Sławomir Pluta Łódź,  ul. Maratońska 25 ,tel: 42-687-91-75