Kody ograniczeń w prawie jazdy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 maja 2016 r.  DzU z 2016 poz 702 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/702/1

W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
1) 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe,
01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku;
2) 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;
3) 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
4) 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;

5) 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01 – zmodyfikowany pedał sprzęgła,
15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03 – sprzęgło automatyczne,
15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
6) 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
20.05 – wychylny pedał hamulca,
20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07 – możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą … N (np. 20.07 (300N)),
20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
7) 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
8) 31 – wymagane modyfikacje pedałów:
31.01 – pedały równoległe,
31.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
31.03 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
31.04 – wypiętrzona podłoga;
9) 32 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
32.01 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,
32.02 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;
10) 33 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:
33.01 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,
33.02 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwoma rękami;
11) 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
12) 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06 – wychylne koło kierownicy,
40.09 – kierowanie nożne,
40.11 – gałka na kierownicy,
40.14 – alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),
40.15 – alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);
13) 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:
42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,
42.03 – dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,
42.05 – lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;
14) 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01 – fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od
kierownicy i pedałów,
43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
15) 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji
siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,
44.09 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego …. N (np. 44.09 (140N)),
44.10 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego …. N (np. 44.10 (240N)),
44.11 – zmodyfikowany podnóżek,
44.12 – zmodyfikowany uchwyt kierownicy;
16) 45 – wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;
17) 46 – wyłącznie pojazdy trójkołowe;
18) 47 – ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi
przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;
19) 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
20) 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);

21) 62 – jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62.nazwa miasta/regionu albo 62. ……. km);
22) 63 – jazda bez pasażerów;
23) 64 – jazda z prędkością nie większą niż ………km/h;
24) 65 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;
25) 66 – bez prawa ciągnięcia przyczepy;
26) 67 – bez prawa jazdy po autostradach;
27) 68 – zakaz spożywania alkoholu;
28) 69 – jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie z normą przenoszącą normę
EN 50436;
29) 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego,
np. 70.0123456789.NL);
30) 71 – wtórnik prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego,
np. 71.987654321.HR);
31) 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);
32) 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
33) 79 (…) – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:
79.01 – wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,
79.02 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,
79.03 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,
79.04 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,
79.05 – motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,
79.06 – pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;
34) 80 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat;
35) 81 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat;
36) 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
37) 96 – pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg,
przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;
38) 97 – nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1);
39) 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
40) 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
41) 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
42) 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
43) 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;

44) 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
45) 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;
46) 110 – posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
W przypadku gdy ograniczenie w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami lub informacja dodatkowa dotyczą wszystkich posiadanych przez osobę kategorii prawa jazdy, odpowiedni kod lub subkod umieszcza się wyłącznie w ostatnim wierszu tabeli.
Litery wykorzystywane razem z kodami od 01 do 44:
a – lewo,
b – prawo,
c – ręka,
d – stopa,
e – środek,
f – ramię,
g – kciuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawne kody

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Załącznik nr 1

poz. 2.2.4 – 12

W polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące
ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:
1) 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:
01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03 – okulary ochronne,
01.04 – szkła przyciemnione,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe;
2) 02 – wymagana korekta słuchu:
02.01 – aparat słuchowy jednouszny,
02.02 – aparat słuchowy obuuszny;
3) 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
4) 05 – wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów, ograniczenia jazdy wynikające
ze stanu zdrowia kierowcy):
05.01 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu),
05.02 – jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta),
05.03 – jazda bez pasażerów,

05.04 – jazda z prędkością nie większą niż ……….. km/h,
05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
05.08 – zakaz spożywania alkoholu;
5) 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
10.01 – ręczna zmiana biegów,
10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 iA),
10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
10.05 – bez przekładni dodatkowej;
6) 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
15.01 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów,
15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
15.03 – sprzęgło automatyczne,
15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
7) 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
20.02 – powiększony pedał hamulca,
20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
20.05 – wychylny pedał hamulca,
20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
20.11 – nożny hamulec postojowy,
20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
8) 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;

9) 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
30.01 – pedały równoległe,
30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
30.06 – wypiętrzona podłoga,
30.07 – przegroda z boku pedału hamulca,
30.08 – przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca,
30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
30.10 – podparcie pięty lub nogi,
30.11 – elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem;
10) 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz,
sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami
hamowania i przyspieszenia;
11) 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
40.06 – wychylne koło kierownicy,
40.07 – pionowe koło kierownicy,
40.08 – poziome koło kierownicy,
40.09 – kierowanie nożne,
40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek),
40.11 – gałka na kierownicy,
40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
40.13 – ze stawem szynowym;
12) 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek):
42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka);

13) 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
14) 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),
44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;
15) 45 – wyłącznie motocykle z koszem;
16) 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
17) 51 – dla określonego pojazdu lub tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN);
18) 70 – wymiana prawa jazdy numer ….. wydanego przez ……. (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.:
70.0123456789.NL);
19) 71 – wtórnik prawa jazdy numer …… (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np.: 71.987654321.HR);
20) 72 – wyłącznie dla pojazdów kategorii A z maksymalną pojemnością skokową cylindra 125 cm3 oraz maksymalną mocą
11 Kw (A1);
21) 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów trójkołowych lub czterokołowych (B1);
22) 74 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1);
23) 75 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy (D1);
24) 76 – wyłącznie dla pojazdów kategorii C, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 7500 kg (C1), połączonych
z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile dopuszczalna masa całkowita utworzonego
w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza
masy własnej pojazdu ciągnącego (C1+E);
25) 77 – wyłącznie dla pojazdów kategorii D z nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi bez siedzenia kierowcy (D1) połączonych
z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, o ile (a) dopuszczalna masa całkowita utworzonego
w ten sposób zespołu pojazdów nie przekracza 12 000 kg, a dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza
masy własnej pojazdu ciągnącego oraz (b) przyczepa nie jest wykorzystywana do przewozu pasażerów (D1+E);
26) 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A );
27) 79 – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie
w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą, np.: 79(…);
28) 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
29) 96 – potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów;

30) 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
31) 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
32) 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
33) 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
34) 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
35) 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
36) 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.