Blog-Zastrzeżenia prawne

REGULAMIN I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Uwagi i pytania jakie pojawiły się podczas mojej dotychczasowej praktyki
diagnozowania trudnych przypadków.
1. Nie jestem biegłym sądowym:
a) nie badam dokumentacji zmarłych lub nieobecnych pacjentów pod kątem spraw sądowych i odszkodowawczych
b) nie wystawiam zaświadczeń o prawdopodobnie popełnionych błędach medycznych
(od tego są sądy, biegli sądowi i Izby Lekarskie)

2. Nie jestem nieomylny i nie jestem omnibusem medycznym, nie jestem mądrzejszy
od innych lekarzy i nie specjalistą wszech dziedzin.

Czyli nie jestem jak filmowy „dr House”).

3.  Nie jestem w stanie zagwarantować (pomimo zachowania najwyższej staranności i
dużego nakładu pracy) postawienia pewnego rozpoznania. Przy dzisiejszym
stanie wiedzy medycznej nikt na świecie takiej gwarancji udzielić nie może.
Dotychczasowa praktyka nieraz nauczyła mnie pokory zaskakując mnie ( i moich mistrzów
o wielkim wielki autorytecie medycznym) sytuacjami, których nikt nie był w stanie przewidzieć.
Chcę jedynie być Państwa przewodnikiem lekarskim w procesie diagnostycznym
wyszukującym pominięte lub zlekceważone wątki diagnostyczne. Szukającym nowych sposobów diagnostycznych oraz nowych metod leczenia na podstawie EBM oraz najnowszego światowego piśmiennictwa a także wiedzy dostępnej w internecie.
4. Nie diagnozuję jedynie w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe.
Do pełnej diagnostyki potrzebne są badania dodatkowe. Nie mogę więc
odpowiadać za lekceważenie przez pacjenta (lub jego rodzinę) moich zaleceń diagnostycznych
(tzn. wybieraniu przez nich: czy?, kiedy?, gdzie?, za ile? i jakie? badania wykonują)

5. Nie leczę chorób spoza mojej specjalności, a wątpliwe  przypadki kieruję do specjalistów lub do szpitala.

6. Pacjenci wykonują badania dodatkowe na własny koszt. Za prawidłowe wykonanie badań odpowiadają placówki medyczne, które je przeprowadzają.

7. Ze względu na wymogi prawne – porad udzielam jedynie po osobistym zbadaniu pacjenta. Obszerny artykuł na temat porad na odległość („Telemedycyna. Podstawy prawne udzielania porad i konsultacji na odległość”- radca prawny Gabriela Szwarczyńska z 4.3.2016 i stan prawny na marzec 2016 r znajduje się na portalu Medycyny Praktycznej mp.pl