Badanie kierowców – przepisy 2023

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r.  poz. 2503 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Dz.U. 2022 poz. 2503

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz.U. 2021 poz 1212

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe Dz.U. 2021 poz. 1082

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny – Dz.U. 2022 poz. 1138