Ośrodek chorób rzadkich

Jak podał wczoraj portal medyczny Eskulap w Szpitalu Uniwersyteckim Krakowie rusza specjalny oddział diagnostyczny – Ośrodek Chorób Rzadkich.

Na świecie zdiagnozowano dotychczas około 7 tysięcy takich chorób, cierpi na nie poniżej 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców.

RD- Rare diseases – nastręczają wiele trudności diagnostycznych i są często interdyscyplinarne – stąd inicjatywa ośrodka pozwalającego diagnozować w oparciu o konsultacje wielu specjalistów.

Sugeruje się m. inn. diagnostykę w kierunku chorób genetycznych. Wymienia się m. inn. „fenyloketonuręa, mukowiscydozę, cukrzycę typu MODY, choroba Gauchera czy Fabry’ego, zespół Marfana.”

Bardzo ciekawa inicjatywa. Czyżby zainspirowana filmem „Dr House”? Jest ona bardzo bliska mojemu podejściu do tych zagadnień (->Trudne przypadki diagnostyczne). Obawiam się jednak o możliwości finansowania diagnostyki w tym ośrodku w ramach NFZ. Ciekawy jestem opinii o efektach pracy tej placówki.