Badania kierowców – nowe przepisy od lipca 2019

Nowe przepisy o badaniu kierowców

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 19 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców   Dz U z 2019 NR 1356

UWAGA! Nowy druk orzeczenia oraz oświadczenia dla nieletnich wypełnia rodzic!

Akty powiązane

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dz. U. z 2019 r. poz. 341

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej U z 2019 poz.  622 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Dz. U.z 2019 poz. 1287

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 03 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. DzU 2019 nr 1294